SQL Server installation note

SQL Server installation noteSQL Server & SQL Server ManagerSQL Server Download (Choose SQL Server 2022 Developer)ht...